Rally kalender för kommande år 2011


  • 7 maj: Kristianstad - Kong Christian Race
  • 3-5 juni: Ljungby –South Swedish Rally
  • 12-13 aug: Hässleholm

Rally Kalender 2011
Rally Kalender 2009
Rally Kalender 2008
 

 

    Magnusson Motorsport ©                                                                                                                                              Stipendiat 2008 av Morgan Olssons Minnesfond